Menu

Nastavnici i asistenti

Luka Borozan

Katedra za računarstvo
lborozan@mathos.hr

Rebeka Čorić

Katedra za računarstvo
rcoric@mathos.hr

Mateja Đumić

Katedra za računarstvo
mdjumic@mathos.hr
doc.dr.sc.

Domagoj Ševerdija

Katedra za računarstvo
dseverdi@mathos.hr
doc.dr.sc.

Slobodan Jelić

Katedra za računarstvo
sjelic@mathos.hr
doc.dr.sc.

Snježana Majstorović

Katedra za računarstvo
smajstor@mathos.hr
prof.dr.sc.

Rudolf Scitovski

Katedra za numeričku matematiku
scitowsk@mathos.hr
prof.dr.sc.

Mirta Benšić

Katedra za vjerojatnost i matematičku statistiku
mirta@mathos.hr
izv.prof.dr.sc.

Domagoj Matijević

Katedra za računarstvo
domagoj@mathos.hr