Kontakt

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
    Odjel za matematiku
  • Trg Lj. Gaja 6
    31 000 Osijek
  • 031 224-800
  • 031 224-801 (fax)
  • math@mathos.hr