Katedra za računarstvo Zavoda za primijenjenu matematiku Odjela za matematiku osnovana je 2014. godine kao rezultat jačanja znanstveno istraživačke grupe iz područja Računalne znanosti. Znanstvenici sa ove katedre, u suradnji sa kolegama sa Zavoda za primijenjenu matematiku, čine jezgra ovog novog studijskog programa Matematika i računarstvo.

 

Znanstvenici sa ove katedre su dobro povezani sa nekoliko europskih centara izvrsnosti. Tu se posebice ističe kvalitetna suradnja sa Max-Planck-Institute for Computer Science, Saarbruecken, kao i sa nekoliko vrsnih znanstvenika i njihovim znanstveno-istraživačkim grupama:

  • prof.dr. Stefan Funke, Computer Science Department, University of Stuttgart
  • prof.dr. Joachim Giesen i dr. Soeren Laue, Computer Science Department, University of Jena
  • dr. Stefan Canzar, Gene Center, Ludwig Maximilians University of Munich
  • prof.dr. Khaled Elbassioni, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Masdar Institute

 

Predsjednik Katedre za računarstvo (2014. – ): izv. prof. dr. Domagoj Matijević