Contact

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku
Trg Lj. Gaja 6
31 000 Osijek
031 224-800
031 224-801 (fax)
math@mathos.hr